Quá dễ dàng kiếm tiền từ trò Number game.
Không biết nhà cái điều khiển quy luật quay của các quả bóng , lựa chọn quả bóng chui vào rổ hay không, nhưng một điều rất khó giải thích là đa số người...