Tu van: mình muốn mua xe thì liên hệ với ai Contact 098 232 6989 MrHùng